Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä sillä se kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Asikkalan kunnassa

Yhdistyksemme edustaja Anneli Upola toimii Asikkalan kunnan Vanhus- vammais- ja veteraanineuvoston jäsenenä.

Alueellisesti Hämeen piirin alueella 

Senioripiiri on mukana muiden Hämeen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen muodostamassa Hämeen eläkeläisjärjestöjen yhteistyöryhmä HETY:ssä.

Hämeen eläkejäisjärjestöjen yhteystyöryhmä antaa lausuntoja, julkaisee kannanottoja ja pitää yhteyttä keskeisiin hämäläisiin päättäjä- ja vaikuttajatahoihin.

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii edistämään eläkeläisten ja ikäihmisten sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

Sen lisäksi liitolla on edustus sosiaali- ja terveysministeriön vanhus- ja eläkeasiain neuvottelukunnassa sekä KELA:n eläkeasiain neuvottelukunnassa.

Kansallinen senioriliitto ry on EETU ry:n puheenjohtajajärjestö vuonna 2019.

Senioriliitolla on omat Facebook-sivut, lisäksi se löytyy Instagramista.