Toimintasuunnitelma 2024

YHDISTYKSEMME 38. TOIMINTAVUOSI

TEEMA

ELÄMÄNILOA JA VOIMAA SENIORITOIMINNASTA

ARVOMME

 • elämänmyönteisyys
 • vastuu itsestä ja muista
 • itsensä ja toisen arvostaminen
 • perinteiden kunnioittaminen

TAVOITTEEMME

Edistämme ikääntyvien henkistä ja fyysistä hyvinvointia säännöllisillä kuukausitapaamisilla ajankohtaisine esitelmineen, järjestämällä yhteisiä matkoja kulttuuririentoihin sekä aktivoimalla jäseniä mm. terveelliseen liikuntaan.

Tavoittelemme iloista ikääntymistä, aktiivisia eläkevuosia ja sosiaalista kanssakäymistä hyvässä seurassa!

Nimeämme edustajamme Asikkalan vanhus- ja vammaisneuvostoon.

HALLITUS

 • kokoontuu sääntöjen mukaisesti tarpeen mukaan

KUUKAUSIKOKOUKSET

 • kuukauden 2. tiistai Majakka-Paviljongilla Vääksyssä, johon pyrimme saamaan kiinnostavia ja ajankohtaisia esitelmiä. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

TIEDOTTAMINEN

 • Päijät-Häme - lehdessä ja sähköpostilla sekä kotisivuilla ja Facebookissa

MUU TOIMINTA

 • retkiä, teatteri-, konsertti-ja taidetapahtumamatkoja sopivilta osin yhteistyössä  naapuriyhdistysten ja Matkapalvelu Liisa Hietalan kanssa.
 • Liikuntatapahtumia 
 • Pikkujoulun vietto yhdessä Kuhmoisten, Lammin ja Padasjoen yhdistysten kanssa
 • Osallistuminen senioripiirin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan
 • Osallistuminen kunnan tai muiden toimijoiden järjestämiin harrastuksiin ja tilaisuuksiin. Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan kustannuksiin.

EDUSTUS

 • Hämeen piirin kokoukset: puheenjohtaja ja varalla varapuheenjohtaja, mahdollisesti esteen sattuessa hallitus nimeää keskuudestaan varaedustajan
 • Asikkalan Vanhus-, vammais- ja veteraanineuvosto: Yhdistyken jäsen Anneli Upola.

MUUTA

 • Vuoden aikana 70, 75, 80, 85, 90, 95 ja 100 vuotta täyttäneet kukitetaan syyskokouksessa